Ta kontakt

 

Tilläggsinformation och kommentarer till media ges av:

Ledningsgruppens ordförande:
Kim Berg, 040 779 3636

Styrgruppens ordförande:
Lars Gästgivars, 050 026 1043

Kommundirektör:
Rurik Ahlberg, 040 594 7970

Stadsdirektör:
Tomas Häyry, 040 540 5412

Fusionsutredningen koordineras av:
Olavi Kaleva, 044 055 5212