Utkastet till fusionsavtal klart

Korsholm och Vasas gemensamma ledningsgrupp för samgångsutredningen presenterade på sitt möte 11.12 ett utkast till fusionsavtal. Enligt avtalet ska den nya kommunen inleda sin verksamhet den 1.1.2020 och heta Vasa stad.

Efter över 400 timmar arbete är alltså avtalsutkastet klart.

- Samgången gör att vi kommer räknas som en betydande stad och att vi kommer beaktas såväl i statens som i privatföretagens investeringsplaner, säger ledningsgruppens ordförande Kim Berg.

- Vi är nöjda med avtalet. Man kan inte alltid få allt, men vi har kommit långt. Med detta avtal får Vasa den status som den förtjänar, säger vice ordförande Lars Gästgivars.

Rådgivande folkomröstning ordnas troligen i mars i Korsholm

Till näst ska avtalet behandlas i den gemensamma styrgruppen 18.12 och efter det tar kommunstyrelserna upp den på sina möten 7.1.2019. På samma möte ska kommunstyrelsen i Korsholm behandla den rådgivande folkomröstningen om en eventuell kommunfusion.

Därefter går ärendet vidare till fullmäktige som fattar beslut om detaljerna kring folkomröstningen på sitt möte den 14 januari. Beslutet ska tas 60 dagar innan folkomröstningen förrättas. Själva folkomröstningen kan sedan hållas en söndag inom mars, högst antagligen den 17 mars.

Investeringarna och tjänsterna diskuterades

Under den gångna veckan hittade ledningsgruppen gemensam mark vad gäller investeringsprogrammet och förtroendemannaorganisationen.

- Under de kommande åren är stora investeringar att vänta. Vi kommer att kolla på investeringarna år för år och ser vad som ska prioriteras, säger Berg.

- Vi litar på varandra att allt löser sig, säger Gästgivars.

Vad gäller förtroendemannaorganisationen så har nu de större frågorna lösts. En av de som krävde en hel del diskussioner och förhandlingar var frågan om kommun- och stadsdirektörernas framtid.

- Vasas stadsdirektör fortsätter som stadsdirektör efter fusionen och för Korsholms kommundirektör inrättas en ny tjänst som utvecklingsdirektör med huvudansvar för intressebevakning. Direktören skulle bevaka den nya kommunens intressen nationellt och internationellt, främst inom EU, säger Berg.

I fusionsavtalet finns även ett förslag om att övergå till en borgmästarmodell.

- Vi ska undersöka möjligheten i samband med kommunalvalet 2021. Det skulle vara ett steg mot större städer där det är vanligt med borgmästare, säger Berg.