Öppet infotillfälle om kommunfusionsutredningen 23.10

Kommunfusionsutredningen mellan Korsholm och Vasa fortsätter och nu är det dags för invånarna att påverka.

Tisdagen den 23.10 kl. 17–20 ordnas ett öppet info- och diskussionstillfälle för allmänheten i Lévon-auditoriet vid Vasa universitet på Wolffskavägen 34.

Under kvällen diskuteras språkets betydelse i kommunfusionsprocessen och invånarnas delaktighet i en dylik process.

Tillfället kan även följas via Twitter eftersom vi uppdaterar live under kvällens gång. Följ på svenska via #fusionskollen och på finska via #liitoskuulumiset.

Program:

17.00–17.10   Välkomstord, koordinatorn för kommunsamgångsutredningen Olavi Kaleva

17.10–18.00   Språkets betydelse i kommunsamgångsprocessen, projektledare, forskare Siv Sandberg, Åbo Akademi

Diskussion om ärendet

18.00–18.30 Kaffepaus

18.30–19.30   Invånarnas delaktighet i kommunsamgången, projektchef Seija Korhonen, Mansikka rf. 

Diskussion om ärendet

19.30–20.00   Avslutsord, koordinatorn för kommunsamgångsutredningen Olavi Kaleva