Ledningsgruppens möte 7.5.2018

 

 

Den gemensamma ledningsgruppen har idag 7.5.2018 hållit sitt sjätte möte.

Vid mötet har en gemensam kommunikationsplan för kommunsamgången godkänts och ledningsgruppen har tagit del av ett utkast till den gemensamma webbplatsen som publiceras inom ungefär två veckor. På webbplatsen publiceras information om den pågående kommunsamgångsutredningen och också sammandrag från de olika arbetsgruppernas möten och de mellan- och slutrapporter som utredningen tar fram.

Den gemensamma kommunikationsgruppen har följande sammansättning:

Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada, ordförande, Korsholm
Kommunikationschef Leena Forsén, vice ordförande, Vasa
Specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola, Vasa
Informationssekreterare Tommy Lahti, Korsholm
Informationschef Jenni Tuliniemi, Vasa
Webbkommunikatör Gustaf Westerholm, Korsholm

Huvudansvaret för samgångsutredningens kommunikation har den gemensamma ledningsgruppens ordförande Kim Berg och vice ordförande Lars Gästgivars.

Vid ledningsgruppens möte har man kommit överens om att föreslå för stadsstyrelsen i Vasa och kommunstyrelsen i Korsholm att Olavi Kaleva anställs som koordinator av Vasa stad och till hans stöd köper kommunerna konsultdagar av FCG Konsultointi enligt behov.

Den gemensamma ledningsgruppen har sitt följande möte 17.5.2018.