Ledningsgruppens möte 27.8

Den gemensamma ledningsgruppen höll en lång och givande diskussion som behandlade de strategiska frågorna som gäller kommunernas servicenätverk. Man beslöt att återkomma till ämnet under vecka 41. 

Ledningsgruppen fortsätter att gå igenom strategiska frågor på sitt nästa möte, som hålls den 10 september 2018.