Ledningsgruppens möte 21.8

Samgångsutredningens ledningsgruppsmöte 21.8.2018

Ledningsgruppen diskuterade på sitt möte de strategiska frågor inom ekonomi och ledarskap som är kopplade till samgångsutredningen. 

Ledningsgruppen fortsätter gå igenom strategiska frågor på sitt nästa möte som hålls den 27.8.2018.