Fusionsförhandlingarna fortsätter – tidtabellen ännu öppen

Korsholms och Vasas gemensamma ledningsgrupp för samgångsförhandlingarna höll presskonferens efter sitt 19:e möte under fredagen 23 november. Tidtabellen för en samgång diskuterades mycket.

Ledningsgruppens ordförande Kim Berg konstaterade under presskonferensen att man gjort framsteg i samgångsdiskussionerna.

- Vi har löst en del knutar och kommer nu först att utarbeta en bilaga till samgångsavtalet som båda parter är nöjda med, sedan bestämmer vi vad vi skriver in i själva avtalet. Då får vi ett tydligt avtal och detaljerna återfinns i bilagan, säger Berg.

Under mötet diskuterades bland annat delområdesnämnder, bygglov och tidtabellen för hela processen.

- Vi är alla överens om att det inte tas någon förhandlingspaus. Arbetet ska slutföras och det är viktigast av allt, säger ledningsgruppens viceordförande Lars Gästgivars.

Men:

- Den ursprungliga tidtabellen för en samgång är onekligen mycket stram. Både jag och Korsholms interna styrgrupp anser att tidtabellen inte ska styra arbetet, säger Gästgivars.

Betyder detta att en eventuell samgång inte sker 2020?

- Vi har inte tagit ställning till det i nuläget. Vi jobbar mot den ursprungliga tidtabellen, men om det visar sig att den inte håller så tar vi ställning till fortsättningen, säger Gästgivars.

På pappret fortsätter alltså arbetet som vanligt, men en del ändringar i tidtabellen har redan gjorts. Ledningsgruppens följande möte den 29 november kommer att förlängas och efter det mötet hålls en presskonferens med start kl. 16.00.

Dessutom inhiberas den gemensamma styrgruppens möte den 4 december och det hålls ett ledningsgruppsmöte den dagen istället. Något nytt datum för styrgruppen har inte ännu bestämts.

När blir slutrapporten klar?

Den är inte första prioritet just nu. Det viktigaste nu är bilagan till avtalet och själva avtalet. Den kanske färdigställs inom december, säger Berg.

Ledningsgruppen har också ett möte den 11 december.