Fusionsutredningens ledningsgrupp beslöt om uppsägningsförbud

  

Ledningsgruppens möte för kommunsamgångsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm 29.5.2018

Ledningsgruppen för fusionsutredningen fattade på sitt möte den 29 maj beslut om de grundläggande frågorna gällande personalen vid en eventuell fusion.


Vid en fusion skulle en helt ny kommun uppstå och då kommer personalen att byta arbetsgivare. Enligt ledningsgruppen ska den nya arbetsgivaren inte säga upp någon på grund av fusionen. Delar av personalen kan ändå omplaceras och därmed jobba med motsvarande arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Beslutet är i kraft under de tre första åren efter att personalen inlett sitt arbete för den nya arbetsgivaren. Ledningsgruppens beslut är en del av förslaget till fusionsavtal som respektive kommuns/stads fullmäktige tar ställning till då utredningen är avslutad.

 

Ledningsgruppen diskuterade separata utredningar som ska fogas till samgångsutredningen, höstens arbetstidtabell samt höstens evenemang för kommuninvånarna och seminarier. De här ärendena kommer att beredas till ledningsgruppens följande sammanträde, som hålls 15.6.2018.

 

Mer information:
ordförande Kim Berg 040 589 0600 

vice ordförande Lars Gästgivars 0500 261 043