Fusionsavtalet tar form, men tilläggsutredningar krävs

Den gemensamma ledningsgruppen för samgångsutredningen behöver utreda viktiga frågor ytterligare. Det stod klart efter torsdagens möte.

Ledningsgruppen bollade på sitt 20:e möte (29.11) bland annat bildningsfrågor, strukturen för de förtroendevalda och tjänstemännens ställning i en framtida kommun.

- En del av dessa frågor kräver tilläggsutredningar eftersom de är så viktiga. Exempelvis så är det från Korsholms sida viktigt att få klarhet i tjänstemännens roll i den nya organisationen och även placeringsort, säger ledningsgruppens viceordförande Lars Gästgivars.

En annan fråga som varit mycket het är bildningsstrukturen och framförallt bildningsnämnden eller nämnderna i en framtida kommun.

- Vi har fört en bra och detaljerad diskussion om bildningen, men vi blev inte klara och därför kommer vi inte heller att säga något mer än så i nuläget, slår ledningsgruppens ordförande Kim Berg fast.

Har arbetet framskridit rent allmänt?

- Vi har suttit sedan halv nio (mötet avslutades kl. 16.15) så underligt skulle det ju vara om vi inte gjort några framsteg. Känslan är att det går framåt och att vi får mer tydlighet i processen, men mycket arbete återstår, säger Berg.

Gästgivars instämmer.

- Vi börjar få klarhet i vad som ska finnas i bilagan och vad som ska finnas i avtalet. Man kan säga att istället för tio olika dokument så har vi två.

Tidtabellen är tuff och tiden blir allt knappare, men det finns ingen orsak till att slänga in handduken.

- Det är en otroligt tuff tidtabell vi har och vi gör så gott vi kan. Med den här takten kan det bli aktuellt med flera möten i december än vad vi har inplanerade, säger Berg.

Ledningsgruppen samlas nästa gång 4.12 för en heldagssession i Vasa. Efter det ordnas det presskonferens kl. 16.30. Förutom det mötet har man även inplanerat ett möte 11.12.