Fortsättningen av fusionsärendet klarnar nästa vecka

De representanter från Korsholm och Vasa som suttit i den gemensamma ledningsgruppen för en samgång höll möte under onsdagen (27.3). Mötets ordförande Kim Berg ansåg att diskussionen var bra.

- Jag ansåg att det var bäst att vi satt oss ner och diskuterade idag (27.3). Invånarna förtjänar att få information om processen, konstaterade ordförande Kim Berg.

Efter att Korsholms kommunstyrelse återremitterat samgångsärendet under måndagen (25.3) valde man i Vasa att ställa in sitt fullmäktigemöte den 2 april, där det var tänkt att ett samgångsbeslut skulle fattas.

- Nästa veckas tisdag (2.4) håller vi inget fullmäktigemöte i Vasa, men eftersom det ser ut som att Korsholms fullmäktige lyfter frågan om samgång på sitt möte samma dag, trots styrelsens återremittering, så har vi en reservplan, säger Berg.

I Vasa finns beredskap att hålla ett extrainsatt stadsstyrelsemöte och ett extrainsatt fullmäktigemöte den 15 april.

- Vasa måste nu vänta och se vad Korsholms fullmäktige besluter (2.4) och sedan ser vi om vi behöver hålla några möten den 15:e. Nästa vecka hoppas vi på att få klarhet i hela samgångsfrågan, säger Berg.

Som högsta beslutande organ i kommunen kan alltså kommunfullmäktige gå emot styrelsens beslut och lyfta fusionsärendet under fullmäktigemötet. För detta krävs en enkel majoritet i det sammanträdda fullmäktige.

- Jag anser att vi i Korsholm inte borde föra ärendet till fullmäktige på konstgjorda vägar, det skapar bara mera problem än vad det löser. Men fullmäktige är det högsta beslutande organet och de har rätt att göra så här, säger Korsholms styrelseordförande Lars Gästgivars.

Om fullmäktige i Korsholm godkänner samgångsavtalet den 2 april så måste Vasa stadsfullmäktige även godkänna det i snabb takt, antagligen den 15 april.

De representanter från Korsholm och Vasa som suttit i den gemensamma ledningsgruppen för en samgång har inga planer på att träffas innan Korsholms fullmäktige hållit sitt möte den 2 april.