Faktafylld föreläsningsdag

Korsholm och Vasas förtroendevalda samlades till ett gemensamt seminarium i anslutning till kommunsammanslagningsutredningen under tisdagen 25.9.

MDI:s utvecklingsdirektör Janne Antikainen inledde seminariet med att gå igenom vad deras kartläggning kommit fram till. I presentationen lyftes information och statistik om bland annat livskraft, attraktionskraft och konkurrenskraft fram.

- Sett till konkurrenskraften är Vasa och Korsholm mycket starka, men det är inte lika tydligt i vilken riktning kommunerna är på väg och det borde fungera som en väckarklocka, säger Antikainen.

Antikainen lyfte fram statistisk fakta om nuläget i bägge kommuner och hur det skulle se ut efter en fusion.

- Detta är endast statistik och information. Det är viktigt att inte vara naiva när man utreder en fusion. Efter en sammanslagning kan inte allt fortsätta som tidigare.

Han lyfter även ett varningens finger.

- Man får ingen automatisk positiv utveckling genom fusion. Det får man endast genom arbete och samarbete. Politikerna måste komma ihåg att lyssna på kommuninvånarna, säger Antikainen.

Kommunförbundets projektchef för ARTTU2-projektet, Marianne Pekola-Sjöblom, fortsatte med att gå igenom projektresultaten för Vasa och Korsholm.

I Korsholm låg bra service, en bra boendemiljö och bra möjligheter till utkomst i topp tre bland beslutsfattarna. Bland kommuninvånarna skilde sig endast tredje platsen där säkerhet och trygghet sågs som viktigare än möjligheten till utkomst.

I Vasa var motsvarande topp tre bland beslutsfattarna, bra service, bra möjligheter till utkomst och en bra boendemiljö. Vasaborna ansåg även att servicen var viktigast och boendemiljön näst viktigast. Även i Vasa var säkerhet och trygghet tredje viktigast.

- De förtroendevalda och kommuninvånarna ser olika på en hel del saker. Bra service brukar ligga högst upp bland bägge grupper men sedan varierar det, säger Pekola-Sjöblom.