Ekonomi- och förvaltningsarbetsgruppens möte 16.5

 

För att komma igång med mellanrapporten och beskrivningen av nuläget i båda kommunerna har arbetsgruppen tillsatt två tjänstemannaarbetsgrupper enligt följande:               

Allmän förvaltning, förvaltningens stödfunktioner och personal
Utsedda medlemmar till gruppen:
Anna-Maija Iitola, Harri Hietikko och Leena Kaunisto, Linda Jakobsson-Pada, Solveig Söderback, Kaisa Vesterinen-Kern och Nina Högbacka-Wägar. 

Ekonomi och kommunkoncern
Utsedda medlemmar till gruppen:
Rabbe Eklund, Jan Finne, Jari Karjalainen och Henrik Sandback.

Tjänstemannaarbetsgruppernas nulägesbeskrivningar presenteras på arbetsgruppens följande möte 29.5.2018.

Fastigheter

Förvaltnings- och ekonomiarbetsgruppen har tillsammans med arbetsgruppen för tekniska sektorn en gemensam underarbetsgrupp för utredningen av kommunernas fastigheter. Till arbetsgruppen har Korsholms kommun utsett fastighetschefen och ekonomidirektören och Vasa stad har utsett lokalitetsdirektören och ekonomidirektören.

Närdemokratiarbetsgruppens rapport

Närdemokratiarbetsgruppen presenterade sin första sammanställning över kommunernas nuvarande nämndstruktur. Arbetsgruppens arbete fortsätter med att se närmare på hur kommuninvånarnas röst och påverkningsmöjligheter kan tryggas i den nya kommunens olika delområden vid en eventuell kommunsammanslagning.

Närdemokratiarbetsgruppens sammansättning:

Anita Niemi-Iilahti, förtroendevald
Tomas Bäck, förtroendevald
Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör
Anna-Maija Iitola, förvaltningsdirektör, Vasa
Linda Jakobsson-Pada, förvaltningsdirektör, Korsholm
Solveig Söderback, kanslichef, Korsholm

            

För mer information:

Förvaltnings- och ekonomiarbetsgruppens ordförande Johan Kullas tfn 040 086 3636, e-post johan.kullas@vasa.fi