Avtalsförslaget läggs fram till påseende och för diskussion 21.1

Förslaget till sammanslagningsavtal som utarbetats vid utredandet av kommunstrukturen läggs fram offentligt måndag 21.1. Flera diskussionsmöten kommer att ordnas i ärendet.

Förslaget till sammanslagningsavtal mellan Vasa och Korsholm finns med bilagor offentligt framlagt under tiden 21.1-20.2.2019.

I Vasa på adressen www.vaasa.fi/sv/kommunsammanslagning samt på medborgarinfon i huvudbiblioteket och samserviceenheten i Lillkyro.

I Korsholm på adressen www.korsholm.fi samt i Korsholms ämbetshus.

I Vasa kan anmärkningarna gällande förslaget lämnas in fram till 20.2.2019:

  • via e-post till stadsstyrelsen i Vasa, adress kirjaamo@vaasa.fi
  • elektroniskt via tjänsten utlåtande.fi
  • per post till adressen Vasa stadsstyrelse, PB 3, 65101 Vasa
  • i pappersform till Vasa stads registratur, Rådhusgatan 33, Vasa

I Korsholm kan anmärkningarna gällande förslaget lämnas in senast 20.2.2019:

  • skriftligt till adressen Registraturen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
  • per e-post till adressen info@korsholm.fi

Diskussionsmöten i januari-februari

Möjlighet att diskutera med förtroendevalda och sakkunniga om kommunsammanslagningen och till den anslutna handlingar erbjuds i Vasa vid flera tidpunkter. 

Måndag 21.1 kl. 15-18 och lördag 2.2 kl. 12-15 kan personliga diskussioner föras i ämnet på evenemangstorget i Rewell Center. På samma sätt kan man diskutera i Vähäkyrö-talo, Lillkyrovägen 11, torsdag 31.1 kl. 14-16.

Större publika evenemang med inledningsanförande och diskussion ordnas torsdag 31.1 kl. 17-18.30 i Vähäkyrö-talo och torsdag 7.2 kl. 18-20.30 i Brändö i Vasa yrkeshögskolas auditorium B1022, Wolffskavägen 30.

Korsholms kommunstyrelse tar på sitt möte den 21.1 beslut om när motsvarande informationstillfällen ordnas i Korsholm.

Läs mera: www.vaasa.fi/sv/kommunsammanslagning eller www.korsholm.fi