Kommunikation

Huvudansvaret för samgångsutredningens kommunikation har den gemensamma ledningsgruppens ordförande Kim Berg och vice ordförande Lars Gästgivars.

Samgångsutredningen har sin egen kommunikationsgrupp.

Samgångsutredningens kommunikationsgrupp:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada, ordförande, Korsholm
Kommunikationschef Leena Forsén, vice ordförande, Vasa
Specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola, Vasa
Informationssekreterare Tommy Lahti, Korsholm
Informationschef Jenni Tuliniemi, Vasa
Webbkommunikatör Gustaf Westerholm, Korsholm

Kontakta oss i frågor angående kommunikationen eller ge feedback på dessa webbsidor via: fusionskollen(at)korsholm.fi

Läs aktuella nyheter här. 
Möten och händelser finns här.