Beredning

Utredningsarbetet leds av en gemensam styrgrupp för kommunerna och ärendena bereds av en gemensam ledningsgrupp. Under ledningsgruppen lyder fem arbetsgrupper, som utreder nuläget och framlägger alternativ enligt temana för det egna verksamhetsområdet.

Utredningsarbetet koordineras av koordinator Olavi Kaleva tillsammans med FCG Konsulterings utredningsteam.